Usluge

Montaža i proizvodnja

USLUGE MONTAŽE:

  • Svih vrsta mašinskih instalacija, parnih kotlovskih postrojenja i izmjenjivačkih stanica;
  • Svih vrsta toplovoda, vrelovoda, parovoda i gasovoda, plinskih instalacija i pumpnih stanica;
  • Postrojenja rashladnih sistema za razvod komprimiranog vazduha;
  • Posuda pod pritiskom i rezervoara za tečna goriva;
  • Instalacija postrojenja vazdušnog grijanja i klimatizacije u objektima različite namjene i
  • Sistema industrijskog odsisavanja i pneumatskog transporta piljevine, kao i drugih otpadaka u dvrnoj industriji.

Održavanje i servis

Sigurnost, tačnost, stručnost i timski rad.

Nakon uspješne montaže i završenih projekata sa zadovoljstvom nastavljamo brinuti o našim klijentima kroz usluge održavanja isporučenih sistema.

Kontinuirana edukacija, konstantno ulaganje u proizvodnju i posvećeno rukovodstvo su potvrda da je Interclima najbolji izbor za saradnju.

Mašinski projekti i projektna rješenja

Kompletna usluga izrade mašinskih projekata i projektnih rješenja. Usluge inžinjeringa i vođenja poslova. Usluge proizvodnje i nabavke opreme. Usluge montaže.

Laboratorijska mjernja

Laboratorijska mjernja i dokazivanja projektovanih parametara (protok zraka, brzina strujanja zraka, mjerenje buke, vlage, temperature, pritiska, ultrazvučno mjerenje protoka fluilda u cjevovodu i sl.).

Redovno održavanje

Redovno održavanje i baždarenje opreme u Njemačkoj na institutu za mjerteljstvo „Testo SE & Co. KgaA“ – Lenzkirch, Njemačka.

Mjerni uređaji

Mjerenja se vrše uređajima proizvođača Testo i Micronics u skladu sa usvojenim standardom ISO 17025.