"Kvalitetom je lakše do cilja..."


Strategija

Naša osnovna strategija za postizanje cilja je imati „ Potpuno upravljanje kvalitetom „ u svim segmentima poslovanja.

Stručnost kadrova, moderna proizvodno – montažna oprema i fleksibilan pristup izvođenju radova garantuje klijentima kompanije Interclima d.o.o. usluge i proizvode europskog kvaliteta.

Odlučni smo u ispunjavanju potreba i očekivanja svojih klijenata s ciljem :

Naš strateški cilj je osigurati takav kvalitet proizvoda i usluga, koji će učiniti klijente zadovoljnim i sigurnim potrošačem, a nama omogućiti ostvarenje profita na dugoročnoj osnovi.

Ovo ostvarujemo na sljedeći način :

Naš moto je : "KVALITETOM JE LAKŠE DO CILJA"