"Kvalitetom je lakše do cilja..."


Montaža

Interclima vrši montažu :

Tokom dugog niza godina Interclim d.o.o. se usavršila u montaži termotehničkih postrojenja na velikim objektima kao što su tržni centri, poslovno – stambeni objekti, farmaceutske i prehrambene industrije, hoteli, sportske dvorane, bolnice, škole i dr.

Sjedište Interclime svjedoči o našoj opredeljenosti za gradnju po visokim europskim standardima.

Zgrada je dovršena 2010. Godine i danas je jezgro fantastičnog kadra kompanije.