"Kvalitetom je lakše do cilja..."

Kontakt info

INTERCLIMA d.o.o.
ul. Hifzi Bjelevca 11a
71200 Ilidža, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel. +387 33 774 500
fax. +387 33 464 677

E-mail. interclima@interclima.ba
ID broj: 4200747870008
PDV broj: 200747870008
Poreski broj: 01351562

KM žiroračun: 1610000000110009 kod RAIFFEISEN BANK D.D. Sarajevo
KM žiroračun: 1541042000435041 kod INTESA SANPAOLO BANKA
KM žiroračun: 1401010002833597 kod VOLKSBANK BH D.D.

Za devizni račun: 50201200
IBAN: BA391611000001232637


DIREKCIJA

Ahmet Spahić
Generalni Direktor
tel. + 387 33 774 501
e-mail : interclima@interclima.ba
Aziz Spahić d.i.m.
Tehnički Direktor
tel. + 387 33 774 502
e-mail: aziz.spahic@interclima.ba
Eniz Spahić d.i.h.
Direktor za marketing, realizaciju i racionalizaciju
tel. + 387 33 774 504
e-mail: eniz.spahic@interclima.ba
Ramiz Vražalica
Zamjenik direktora za finansije
tel. + 387 33 774 503
e-mail: ramiz.vrazalica@interclima.ba


PROJEKTNI BIRO

Edhem Babić d.i.m.
rukovodilac projektnog biroa
tel. + 387 33 774 521
e-mail: edhem.babic@interclima.ba
Dejan Galić d.i.m.
projektant
tel. + 387 33 774 518
e-mail: dejan.galic@interclima.ba
Nedim Isović d.i.m.
projektant
tel. + 387 33 774 517
e-mail: nedim.isovic@interclima.ba
Sanin Kuldija
projektant / IT menager
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
Microsoft Certified IT Professional (MCITP)
tel. + 387 33 774 525
e-mail: sanin.kuldija@interclima.ba


KOMERCIJALA

Emir Jugo
pomoćnik direktora za nabavku
tel. + 387 33 774 507
e-mail : interclima@interclima.ba
Nenad Medenica
pomoćnik direktora za komercijalu
tel. + 387 33 774 522
e-mail: interclima@interclima.ba


PROIZVODNJA I PRIPREMA

Anton Šafhauzer
rukovodilac proizvodnje
tel. + 387 33 774 528
e-mail : a.safhauzer@interclima.ba


RAČUNOVODSTVO

Adisa Spahić – Muharemagić
računovođa
tel. + 387 33 774 515
e-mail : adisa.spahic@interclima.ba


SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH, SIGURNOSNIH I OPĆIH POSLOVA

Dragan Grebo
pravnik
tel. + 387 33 774 529
e-mail : interclima@interclima.ba


SLUŽBA PLANIRANJA I TEHNIČKA PRIPREMA

Dževlan Adnan d.i.m.
inžinjer gradilišta
tel. + 387 33 774 509
e-mail : adnan.dzevlan@interclima.ba
Adis Gerin d.i.m.
inžinjer gradilišta
tel. + 387 33 774 509
e-mail: adis.gerin@interclima.ba


OPERATIVA

Lalović Milan
tehnički rukovodilac
tel. + 387 33 774 516
e-mail : interclima@interclima.ba
Hajdar Meho
tehnički rukovodilac
tel. + 387 33 774 516
e-mail: interclima@interclima.ba
Abdulah Zametica
tehnički rukovodilac
tel. + 387 33 774 516
e-mail : interclima@interclima.ba


 
Vidi mapu uvećano